ඩෙල්ටා විකෘති ප්‍රභේද තුනම ආසාදිත රෝගියෙක් ලෝකයේ මුල්වරට මෙරටින් හමු වේ.

465

ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයේ විකෘති ප්‍රභේද ලෙස හඳුනා ගැනුණු ප්‍රභේද තුනම ආසාදිත රෝගියෙකු කොළඹ නගරයෙන් අද හඳුනාගෙන තිබේ.

එමෙන්ම ඉන් එක් ජාන විකෘතියක් ශ්‍රී ලංකාවටම ආවේණික වීමද විශේෂත්වයකි

මේ බව විශේෂඥ වෛද්‍ය චන්දිම ජීවත්වන මහතා සඳහන් කරයි