ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයේ විකෘතිභාවයන් 03ක් මෙරටින් හඳුනා ගැනේ – රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන

273

දැනට මෙරට තුල ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින ඩෙල්ටා කොවිඩ් ප්‍රභේදයේ විකෘත කිහිපයක් සිදුව ඇති බවට පර්යේෂකයින් විසින් කරුණු අනාවරණය කර ගෙන ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

මෙරට තුල කොවිඩ් ප්‍රභේදය ව්‍යාප්ත වීමේ ඉහල වීමට ද මෙය එක් හේතුවක් වී ඇති බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ.

SA 222 – V, lSA 701-S සහ SA 10718-S යනුවෙන් ඩෙල්ටා කොවිඩ් ප්‍රභේදයේ S ප්‍රෝටීනයේ ජාන කේතයේ විකෘති භාවයක් ලෙස හඳුන්වා ගෙන ඇති බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ.