ජිප්සීස් සුනිල්ගේ පවුලටම කොරෝනා!

1406

ජිප්සීස් නායක සුනිල් පෙරේරා මහතාගේ පවුලේ ඥාතීන් රැසකට මේ වනවිට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව එක් දියණියක හැරුණු විට පවුලේ අනෙකුත් සියලුම දෙනාට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව දැනගන්නට තිබේ.

මේ වනවිට සුනිල් පෙරේරා මහතාට ඔක්සිජන් ලබා දෙන බවද වාර්තා වේ.

මුලාශ්‍ර – මව්රට News