ජනාධිපති හා රජය කිසිම වැඩක් කරන්නේ නෑ කියා චෝදනා එල්ලවෙනවා – රෝහිත රාජපක්ෂ

64

ඊයේ පඬුවස්නුවර අසනයේ පානීය ජල ව්‍යාපෘතියක් සඳහා මුල් ගල් තැබීම රෝහිත රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය.එහිදී ඔහු සඳහන් කළේ අද වන විට සමාජ මාධ්‍යයන් මගින් සෑහෙන්න බැනුම් අසන්නට සිදු වී ඇති බවයි.

ජනාධිපති සහ රජය කිසිම වැඩක් කරන්නේ නැතැයි එසේ චෝදනා එල්ල වන බවද ඔහු කියා සිටියේය.නමුත් ඊට හේතුව වන්නේ රජය කරන සංවර්ධන වැඩ ගැන නිසි සන්නිවේදනයක් නොමැති වීම බවද ඒ මහතා එහිදී පැවසීය.