ජනවාරි 01 වනදා සිට ගාලු කොටුවේ සංගිත ප්‍රසංග පැවත්විම තහනම් කෙරෙයි

198

අධික ශබ්ද සහිත සංගිත ප්‍රසංග ලබන ජනවාරි 01 වනදා සිට ගාලු කොටුව උසාවි චතුරස්‍රයේ පැවත්විම තහනම් කිරිමට ගාල්ල මහ නගරය සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රී කමාල් හුසෙයින් ගෙන ආ යෝජනාවක් ගාල්ල මහ නගර සභාව විසින් අද (17) ඒකමතිකව සම්මත කරනු ලැබුවා.

කොටුව උසාවි චතුරස්‍රයේ පවත්වන අධික ශබ්ද සහිත සංගිත ප්‍රසංග හේතුවෙන් කලක් තිස්සේ පදිංචි ජනතාව මහත් පීඩාවට පත්ව සිටින බවත් මේ හේතුවෙන් පිටතින් පැමිණෙන සමහර පිරිස් නිතීවිරෝධී මත්ද්‍ර../ව්‍ය..යන් පවා භාවිතා කරමින් අශෝභන ලෙස හැසිරෙන බවත් යෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් මන්ත්‍රීවරයා පවසා තිබෙනවා.

පසුව යෝජනාවට පක්ෂව ගාල්ල මහ නගර සභාවේ මන්ත්‍රිවරුන් විසින් කරුණු දැක්විමෙන් පසු එය ඒකමතිකව සම්මත කරනු ලැබුවා.

Source – Galle Times