ජනවාරි මස 01 වෙනිදා සිට කොවිඩ් එන්නත් කාඩිපත අනිවාර්යයි

200

ජනවාරි මස 01 වෙනිදා සිට පොදු ස්ථාන වලට ඇතුළුවීමේ දි කොවිඩ් එන්නත් කාඩිපත අනිවාර්යය කිරිමට රජය තීරණය කර ඇතැයි සංචාරක ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග පවසනවා.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඒ සදහා ඉදිරි පියවර ගනිමින් සිටින බවයි.

ඊයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දි ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කොවිඩ් කමිටු රැස්වීමේ දි ඇමතිවරයා මේ බව සදහන් කළා.

ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මෙහි දි වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ තමන්ට ලැබෙන පළමු අවස්ථාවේ දි නියමිත කොවිඩ් එන්නත ලබා ගැනිම සමස්ථ පුරවැසියන්ගේ වගකීමක් බවයි.

දෙසැම්බර් 31 වන දිනට පෙර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ බුස්ටර් එන්නත ලබා දී අවසන් කිරිමට කටයුතු කරන ලෙස ද ඇමතිවරයා මෙහි දි බළධාරින්හට වැඩිදුරටත් උපදෙස් දුන්නා.