ජනතාව ස්වයං ඇදිරිය දමා ගනිති. බොහෝ ප්‍රදේශ පාළුවට.

2824

අද අලුයම සිට රට පුරා බොහෝ ප්‍රදේශයන්හි ජනතා ගැවසීම විශාල ලෙස පහළ ගොස් තිබේ.

සතියේ දිනයක් වුවද ද පසුගිය දිනවල දක්නට ලැබුණු තදබදයන් බොහෝ නගරවල අඩු වී ගොස් ඇත.

රජය විසින් කිසිදු සීමාවක් පනවා නැත ද ජනතාව විසින් වාරණ පනවා ගෙන ඇති බවක් පෙනෙන්නට තිබේ.

එමෙන්ම පාසල් වසා දැමීම ද මීට හේතු වී තිබේ.

පොදු මගී ප්‍රවාහන සේවාවන්වලද මගීන් විශාල ලෙස පහල ගොස් ඇති බව නිරීක්‍ෂණය කල හැක.

( gossip-lankanews)