චමින්ද වාස් නැවතත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සමග එක්වන ලකුණු..?

393

ශ්‍රී ලංකා හිටපු වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක චමින්ද වාස් නැවතත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉහළ කාර්යය සාධන ම්‍ධ්‍යස්ථානයේ වේග පන්දු යවන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කිරීමට නියමිත බව ක්‍රිකට් ආරංචි මාර්ග තහවුරු කරයි.

කොදෙව් සංචාරයට පිටත්ව යාමට හෝරා කිහිපයක් තිබියදී,වැටුප් ආරවුලක් හේතුවෙන් සිය කණ්ඩායමේ පුහුණුකාරධූරයෙන් ඉවත් වීමට චමින්ද වාස් පියවර ගත්තේය.

මේ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පසුගිය සතියේ චමින්ද වාස් සමගින් සුහඳව කතාකර ඇති බවත්,නැවතත් ඉහළ කාර්යය සාධන මධ්‍යස්ථානයේදී වාස්ගේ සේවය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන බවට ආරංචි වේ.

නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් චමින්ද වාස්ගේ තීරණය තවමත් නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කර නොමැති වුවද,ඔහු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සමග එකවනු ඇති බව ක්‍රිකට් ආරංචි මාර්ග තහවුරු කරයි.