චමරිව විශ්‍රාම යෑවීමේ උත්සහය අසාර්ථක වෙයි

319

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් නායිකා චමරි අතපත්තු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගැනීම ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බවට පළවන වාර්තා කිසිදු සත්‍යතාවයකින් තොර පුවතක් බව වාර්තා වනවා.

ඇය තව දුරටත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ට තම සේවය ලබා දීමට නියමිතයි