ගුවන් හමුදා යානයක් අතුරුදහන්

310

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අයත් ගුවන් නියමුවන් පුහුණු කිරීමේ PT -6 වර්ගයේ ගුවන් යානයක් අතුරුදහන් වී ඇති බව ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ගෘප් කපිතාන් දුෂාන් විජේසිංහ ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

ත්‍රිකුණාමලය චීන වරාය ගුවන් හමුදා කඳවුරෙන් ගුවන් ගතවී ඇති මෙම යානය ගුවන් ගමන් පාලක මැදිරිය සමග තිබු සියලු සම්බන්ධතා බිඳ වැටී ඇති බවයි ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ.

මෙම ගුවන් යානයේ එක් ගුවන් නියමුවෙක් ගමන් කරමින් සිට ඇති බවයි මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කර සිටියේ.