ගුවන් විරුවා ඉන්දියාවට මුහුදෙන් පිහිනා නැවත දිවයිනට- වාර්තා ගත වීඩියොව .

255

තලෙයිමන්නාරම ඌරුතොට ජැටියේ සිට ඉන්දියාවේ ධනුෂ්කොඩිය දක්වා යලි ඌරුතොට ජැටිය දක්වා අද 11 දින උදැසන පැය 28 විනාඩි 19 තප්පර 43 කින් පිහිනා පැමිණ නව ආසියාතික වාර්ථාවක් ගුවන්හමුදා සෙබලෙකු විසින් පිහිටවූ බව ගුවන් හමුදාව වාර්තා කරයි.

නායක ගුවන්භට 015248 රොෂාන් අබේසුන්දර නැමති සෙබලා විසින් ඊයේ (10) දින පෙරවරු 02 ට ඌරුතොට ජැටියෙන් ධනුෂ්කොඩි දක්වා පිහිනීම ආරම්භ කර ඇත.

තලෙයිමන්නාරම උරුතොට ජැටියේ සිට ධනුෂ්කොඩි දක්වා ගොස් ආපසු පැමිණීමට මිට පෙර ඇති වාර්තාව වනුයේ  කිලෝමීටර් 59 මීටර් 300 ක දුර ප්‍රමාණය පැය 51 ක කාලයකින් ඉන්දියාවේ ආනන්දන්කුමාර් නැමැත්තා විසින් තිබු වාර්තාවයි. කෙසේවෙතත් පැය 28 විනාඩි 19 තප්පර 43 කින් ඉන්දියාවේ ධනුෂ්කොඩි වෙතට පිහිනා නැවත පැමිණි රොෂාන් අබේසුන්දර ගුවන් හමුදා සෙබාලට හැකි විය.