ගුණසිංහපුරින් ආසාදිතයින් 77ක්

86

ඊයේ දිනයේ මෙරටින් වාර්තා වූ සමස්ථ ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 368ක් වනවා.

ඉන් වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් අයත්ව තිබෙන්නේ පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණයේ ආසාදිතයින් හා ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් අතර බව කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

ඒ අනුව ඊයේ දිනයේදී වැඩිම කොරොආ රෝගීන් පිරිසක් වාර්තා වූ නගරය ලෙස ගුණසිංහපුර වාර්තා වන අතර එහි සිටින ආසාදිතයින් ගණන් 77ක්.