ගෑස් හිඟය සහ අලුතෙන් එන ගෑස් සමාගම ගැන යෝශිත කතා කරයි

841

ලංකාවේ මතුව ඇති ගෑස් අර්බුධය වෙළද පොළ සාධක නිසා ඇති වූවක් නොව එය කූට සැලසුමක ප්‍රතිපලයක් බවත් මේ වන විට යෝෂිත රාජපක්ෂ ගෑස් වෙළදපොල ආක්‍රමනය කිරීමට සියල්ල සූදානම් කොට ඇති බවත් ලාෆ්ස් සමාගම ලංකා බැංකුවට සහ මහජන බැංකුවට කෝටි 300 පමන ණය වී ඇත.යෝෂිත එම බැංකුවල පාලනය සියතට ගනිමින් ලාෆ්ස් සමාගමේ ගෙල සිර කොට මරා දැමීමට නියමිත බවත්.

ඉන් අනතුරුව යෝෂිත ලංකාවේ විශාලතම ගෑස් සමාගම බිහි කිරීමට නියමිතව ඇති බව හා එම තත්වය තුල රාජපක්ෂලා කළේ වැ‍ටුනු සමාගමට ගොඩ ඒමට උදව් කිරීම නොව කූට ලෙස සමාගම අත්පත් කරගැනීමට කුමන්ත්‍රණය කිරිමට සැලසුම් කල බවත් පලවන පුවත් මුලුමනින්ම අසත්‍ය බව යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා පවසන්වා.

මෙවැනි පුවත් මවමින් මහජනතාව ආණ්ඩුව කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය බිඳ දැමීමට හා ඔවුන්ගේ යටි අරමුණු මෙවැනි පුවත් මැවීමෙන් ඉටුකරගැනීමට යම් පිරිසක් උත්සාහ කරන බවද යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා වැඩි දුරටත් පැවසුවේය.

Srocue – Neth gossip