ගෑස් ආනයනය අත්හිටුවීමට ලාෆ් ගෑස් සමාගම තීරණය කරයි

368

ගෑස් ආනයනය නවතා දැමීමට ලාෆ් ගෑස් සමාගම තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි. ඊට හේතු වී ඇත්තේ ගෑස් ආනයනය කිරීමට අවශ්‍ය ණය පහසුකම් ලබාදීම බැංකු විසින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමයි.

එම සමාගම පසුගිය කාලය පුරාවටම ගෑස් ආනයනය කර වෙළඳාම සිදු කර ඇත්තේ අලාභ ලබමින් බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙරට ගෘහස්ත පරිභෝජනය සියයට තිහක් පමණ ලාෆ් සමාගමේ පාරිභෝගිකයන් වේ.

කෙසේ වෙතත්, ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම පෙන්වා දෙන්නේ ගෑස් ආනයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් තම සමාගමට කිසිදු ගැටලුවක් උද්ගත වී නොමැති බවයි.