ග්‍රාම නිලධාරීන්ට සතියට දින 6ක් පැය 24 ම රාජකාරි පැවරේ

4493

ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ රාජකාරී කටයුතු ඉටුකිරීම විධිමත් කිරීම සඳහා චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබේ.

අදාළ චක්‍රලේඛය අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක,ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාතත්‍යාංශ ලේකම් මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න මහතා නිකුත් කර තිබේ.
ඒ අනුව,ග්‍රාම නිලධාරීන් සිය විවේක දින හැර දින 6ක් පැය 24 පුරා තම කොට්ඨාසය තුළ රාජ කාරී කළ යුතු වේ.

එසේ ම,අඟහරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 4.15 දක්වාත්,සෙනසුරාදා මධ්‍යහන 12.30 දක්වාත් මහජන සේවය සඳහා සිය කාර්යාලවල රැඳී සිටිය යුතුය.

සඳුදා දිනයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල කැඳවීම් හා අවශ්‍යතා අනුව කටයුතු කළ යුතු අතර ඉතිරි දින තුනෙන් එක දිනයක් විවේක දින ලෙස ද ඉතිරි දින දෙක ක්ෂේත්‍ර රාජකාරී සඳහා යොදා ගත යුතුය.

මෙම විධිධාන ඔක්තෝබර් 1 දා සිට ක්‍රියාත්මක කළ යුතු අතර ඒ පිළිබඳව තම කොට්ඨාසවල මහ ජනතාව දනුවත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ද අවධාරණය කෙරේ.