ගව ඝා තන තහනම කඩිනම් වෙයි

795

ගව ඝා තනය තහනම් කිරීමේ නීතිය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව බුද්ධශාසන,ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල ගුණවර්ධන පවසයි.ලේකම්වරයා සඳහන් කරන්නේ මේ පිළිබඳ නව පනතක් කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා නීතිපතිවරයා සමග සාකච්ඡා කරමින් සිටින බවයි.

2020 සැප්තැම්බර් මාසයේදී මෙරට ගව ඝාතනය තහනම් කිරීම සඳහා වන යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවිය.මහාචාර්ය ගුණවර්ධන පෙන්වා දෙන්නේ මස් සඳහා ගවයන් ඝාතනය කිරීම මෙම නව නීතිය ඔස්සේ තහනම් කෙරෙන නමුත්,හරක් මස් ආනයනය කිරීමට ඉඩ සලසා දෙන බවයි.ගව ඝා තනය මෙරට තහනම් කිරීමට යෝජනා වී ඇත්තේ කිරි ගොවීන්ගේ ගැටලු විසඳීම සඳහා බවද ගවයන් සහ පැටවුන් ඝා තනය කිරීම ඔස්සේ කිරි ගොවීන්ට ආර්ථික අලාභයක් සිදුකෙරෙන බවද මහාචාර්ය ගුණවර්ධන සඳහන් කරයි.

වයස්ගත එළදෙනුන් පිළිබඳ ගැටලුව විසඳීම සඳහා එම ගවයන් විදේශගත කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයිද රජයේ මෙම තීරණයෙන් පීඩාවට පත්වන පුද්ගලයන් ආරක්ෂා කිරීමට ක්ෂණික යාන්ත්‍රණයක් නොමැති බවත් මහාචාර්යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.