කොළඹ වරායේ දොඹකරයට නගින, බහාලුම් මෙහෙයවන දකුණු ආසියාවේ ප්‍රථම කාන්තාවන් පිරිස (Photos)

322

සමහර රැකියා පිරිමි පාර්ශවය හෙට විතරක් කරන්න පුළුවන් කියල කියන කාලයක විපක්ෂයට වාගේම වගේම කාන්තාවන්ට රැකියා කරන්නට හැකි බව පෙන්වන්න දක්ෂ කාන්තාවන් නැතුවාම නොවේ.රටේ ආර්ථිකයට උරදෙමින් විශාල කාර්යභාරයක් ඉටුකරනදිරි දිරිය කාන්තාවන් අපේ රට තුළ දැක ගැනීමට හැකි වේ.අභියෝග වලට බිය නොවී පිරිමි පාර්ශවයේ ඇයත් සමග හරි හරියට වැඩ කරන අපේ රටේ දිරිය කාන්තාවන් තිදෙනකු ගැනයි මේ විස්තරය.

ඔවුන් කිසි කී ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ වරායේ බහාලුම් මෙහෙයවන කාන්තාවන් වන අතර දකුණු ආසියාවේ ආසියාවේ ප්‍රථම දොඹකර ක්‍රියාකරන කාන්තාවන් අපේ රටේ සිටිය මේ සැබැවින්ම අපට ආඩම්බරයකි ඒ අනුව කුණු ආසියාවේ ප්‍රථම දොඹකර ක්‍රියා කරණයන් දහ දෙනා දහදෙනා අපේ රටේ සිටීම තවත් සුවිශේෂී කරුණකි.එම 10 දෙනා අතරින් තිදෙනෙකු ගැනයි මේ විස්තරය.ඔවුන් නම් ප්‍රසාදි මණතුංග,දිල්හානි ගුණරත්න,මදුශානි උදේශිකා වේ.

කාන්තා දොඹකර ක්‍රියාකරු කියලා ප්‍රථම වතාවට තනතුරක් නිර්මාණය කරන අතර එම තනතුර සඳහා එතන පුහුණුව ලැබූ අයගේ කැමැත්ත විමසන විට ඔවුන් හි කැමැhe කැමැත්ත ප්‍රකාශ කර අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා යෙදුම් පත් යොමුකර අතර එයින් අවසන් දහ දෙනා අතරට තේරී පත්වීමට මොවුන්ට ස්ටාර් උදාවනවා.දොඹකරයේ ඉහලට දැක්කට පසු තමන් සතු විශාල වගකීමක් ඇති අතර සුළු අත්වැරදීමකින් වුවද විශාල පාඩුවක් වීමේ අවස්ථා වැඩි බව බවත් ඒ සඳහා දැඩි අවධානයෙන් යුතුව මේවා රැකියාව නියුතු වීම ඉතා වැදගත් බව ඔවුන් විසින් ප්‍රකාශ කරනවා.

කාන්තා වුණත් සියලු බාධක අමාරුකම් විඳ දරා ගනිමින් ඔවුන් ඉතා ශක්තිමත් ලෙස මෙම වැඩකටයුතු කරගෙන වැඩ කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා ඔවුන්ට අවශ්‍ය පුහුණුව වරාය අධිකාරී ලබාදී ඇති බව ඔවුන් මතක් කර සිටිනවා.මුල් අවස්ථාවේදී පරණ දොබකර යොදා ගනිමි දී පරණ දොබකර යොදාගනිමින් කන්ටේනර් බෑම ගොඩක් අමාරුයි කාර්යයක් වුවත් පසුව පිරිමි පාර්ශ්වයට සාපේක්ෂව ද ඔවුන් ඉතා දක්ෂ ලෙස මෙම කාර්යය සිදු කරගෙන යනු ලබනවා.

කාන්තාවක් මෙවැනි රැකියාවක් කිරීම ගැලපෙන්නෙ ගැළපෙන්නේ නැහැ කියලා ගැලපෙන්නෙ නැහැ කියල හිතුන බොහෝදෙනෙකුට වාගේම පිරිමි පාර්ශවයට වාගේම කාන්තාවට තමයි තම ශක්තියෙන් දැඩි වගකීමක් මෙවැනි කාර්යයන් කිරීමට හැකි බව මොවුන්ගෙන් හොඳින්ම වැටහේ.රටේ ආර්ථිකයට ශක්තියක් වන මෙවැනි දිරිය කාන්තාවන් ගැන ශ්‍රී ලාංකික අපි සැබැවින්ම ආඩම්බර වෙයි.