කොළඹ කොටුව ඇතුළු ප්‍රදේශ 4කට ඇඳිරිනීතිය

507

අද සවස 6 සිට කොළඹ කොටුව,පිටකොටුව, බොරැල්ල හා වැලිකඩ ප්‍රදේශ වලට නැවත දැනුම්දෙනතුරු ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක බව පොලීසිය පවසනවා.