කොවිඩ් රෝගීන්ගේ ICU ඇඳන් ධාරිතාව ඉක්මවයි!

113

මේ වන විට කොවිඩ් රෝගීන් වෙනුවෙන් වෙන්කළ හදිසි ප්‍රතිකාර ඇඳන්වල ධාරිතාව (ICU Beds) සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බව වෛද්‍ය නවීන් ද සොයිසා මහතා පවසනවා.

අද (03) ස්වර්ණවාහිනී පත්තරේ වැඩසටහනට සජීවීව එක්වෙමින් වෛද්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

ලංකාවේ ICU Beds 700ක් පමණ ඇති බවත් එයින් ඇදන් 150ක් පමණ කොවිඩ් රොගීන් සඳහා වෙන්කළ යුතු බවත් පෙන්වා දුන් වෛද්‍යවරයා ඇඳන් තිබුණද ඒ සඳහා මානව සම්පත සහ අත්‍යවශ්‍ය උපකරණවල අඩුපාඩු ඇති බවයි සඳහන් කළේ.