කොවිඩ් මාරයාට බිලි වි අවසන් ගමන් ගිය නවෝද්‍යා

642

එම කනගාටුදායක ඉරණම අත්වුණේ නාවල පදිංචි 12 වියැති අභිමානි නවෝද්‍යා සේර සුන්දර දියණියටයි..

රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිට ජීවිතක්ෂයට පත් වූ දැරියගේ අවසන් කටයුතු අද සිදු කෙරිණ.

දැරියගේ අවසන් කටුයුත අද සිදු කෙරුණේ,බොරැල්ල සුසාන භූමියේදීයි.

පසුව දැරිය සිහිපත් කරමින් ආගමික වතාවත් පැවැත්විණ.