කොරෝනා රෝගීන් ගණන 183 දක්වා ඉහළට !

159

අද සවස තවත් කොරෝනා රෝගීන් තිදෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමඟම දිවයිනෙන් වාර්තා වූ මුළු කොරෝනා රෝගීන් ගණන 183 දක්වා ඉහල ගොස් තිබෙනවා.