කොරෝනා බෙහෙත ගන්න බ්‍රැන්ඩික්ස් සමූහයේ සභාපතිගෙන් රුපියල් මිලියන 6250ක්

469

බ්‍රැන්ඩික්ස් සමාගම් සමූහයේ සභාපති අෂ්රොප් ඕමාර් මහතා ප්‍රමුඛ ව්‍යාපාර සමාගම් ප්‍රධානීන් කිහිපදෙනකු විසින් කොරෝනා රෝගය සඳහා එන්නත් මිලදී ගැනීමට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 50ක (රුපියල් මිලියන 6250) මුදලක් රජයට පරිත්‍යාග කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

රජයට අවශ්‍ය ඕනෑම මොහොතක එය සැපයිය හැකි බවත් එම මුදල උපයෝගී කරගෙන මෙරට වැඩකරන ජනතාවට එන්නත ලබාදෙන ලෙසත් ඕමාර් මහතා රජයේ එන්නත්කරණ කමිටු සභාපති ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ලලිත් වීරතුංග මහතාට දැනුම් දී තිබෙන බව දේශය පුවත්පත වාර්තා කර තිබෙනවා.
liveat8