කොරෝනා ආසාදිතයෙක් ටියුෂන් පංතියක උගන්වලා.100 දෙනෙක් නිරෝධායන කරයි.

813

කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය උපදේශකයෙකු ලෙස කටයුතු කරන ලද ගම්පහ ප්‍රදේශය කොරෝනා ආසාදිතයකු ප්‍රදේශයේ උපකාරක පංතියක භෞතික විද්‍යාව උගන්වා ඇතැයි හෙළිදරව් වී ඇත.

ඒ අනුව එම පන්තියට සහභාගි වූ සිසුන් 100 ක පමණ ප්‍රමාණයක් නිරෝධායන ලක් කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි වරයා මෙම තොරතුරු තහවුරු කළේය.

(උපුටා ගැනිම මවුරට)