කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 203 ක් දක්වා ඉහළට…..!!

200

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 4ක් හඳුනාගෙන ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ ය.
ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 203 ක් දක්වා ඉහළට ගොස් ඇත.

කොරෝනා ආසාදිතව දැනට ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් ගණන 141 කි.

දැනට කොරෝනා යැයි සැක සහිත රෝගීන් 154 ක් වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ ප්‍රතිකාර ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

කොරෝනා ආසාදිතව මෙරට මියගිය සංඛ්‍යාව 07 කි.

සුවය ලැබූ සංඛ්‍යාව 56ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.