කොග්ගල ආසාදිතයින් 200කට අධික ගණනක් නිවෙස්වල

139

කොග්ගල ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාපයේ පිහිටි ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා 5ක සේවකයින් 1,500 කට වැඩි පිරිසක් සඳහා පසුගියදා PCR පරීක්ෂණ සිදුකර තිබුණි.

නිකුත් වී ඇති PCR ප්‍රතිඵල අනුව ඇඟලුම් සේවකයින් 217 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයින් බවට තහවුරු වී තිබේ.

හබරාදූව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය පබෝධ සිරිවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවල පවතින තදබදය හමුවේ මෙම ආසාදිතයින් තවමත් ඔවුන්ගේ නිවෙස්වල රැඳී සිටින බවය.