කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ අලුත් ඉනිමේ සියලුම ඡායාරූප මෙන්න..!

466

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කුසල් මෙන්ඩිස් අද විවාහ දිවියට එළඹුනා. ඒ සිය පෙම්වතිය වන නිෂෙල් සමගින් කොළඹදීය.

කුසල් මෙන්ඩිස් ලෙස හැඳින්වෙන බලපුවඩුගේ කුසල් ගිම්හාන් මෙන්ඩිස් උපත ලෙස සඳහන් වන්නේ 1995 පෙබරවාරි 2 වන දිනයි.

කුසල් මෙන්ඩිස් ජාතික කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට පෙර පළමු පන්තියේ තරඟ 16 ක් පමණක් ක්‍රීඩා කළේය.

කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ විවාහ ජීවිතය සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථකවේවායි අපේ රට අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

Photos from : Beyond Destiny