කැමතිනම් ගැබිණියන්ටත් වැඩට එන්න පුලුවන් – සෞඛ්‍ය ලේකම්

406

කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ සිය වෘත්තීමය වගකීම අවබෝධ කරගනිමින් ස්ව කැමැත්තෙන් සේවයේ යෙදීමට කැමැති ගර්භණී නිලධාරිනියන්ගේ සේවය ලබාගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය ලේකම් වෛද්‍ය සංජීව මුණසිංහ සෞඛ්‍ය ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දී තිබේ.

ගර්භණී නිලධාරිනියන් සහ වයස අවුරුදු එකට අඩු ළදරුවන් සිටින මව්වරුන් සේවයට නොකැඳවන ලෙස රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය සියලු ආයතන ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දී තිබේ.

සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා සෞඛ්‍ය ප්‍රධානීන් වෙත යොමුකර ඇති ලිපියක සඳහන් වන්නේ සියලු මාණ්ඩලික හා විධායක නිලධාරීන් සාමාන්‍ය පරිදි සේවයට වාර්තා කළ යුතු බවයි.

හදිසි සේවා අවශ්‍යතාවන්හිදී කැඳවීමට යටත්ව සෞඛ්‍ය සේවකයන් දිනකට අවම වශයෙන් 50%ක්වත් සේවය කළ යුතු බව එම ලිපියේ සඳහන්ය.ඒ සඳහා මුර ක්‍රමයක් සකස් කරන ලෙස දැනුම් දී ඇත.

මුලාශ්‍ර – මව්රට