කාලි මෑණියන්ගේ වරමෙන් පැණියක් හැදූ කෑගල්ලේ ධම්මික ඩෙල්ටා වෛරසයටත් පැණියක් හදලා..?

595

කොරෝනාවට දේශීය ප්රතිකාරයක් හදුන්වා දෙමින් පැණියක් නිපදවූ කෑගල්ලේ ධම්මික බණ්ඩාර ගැන පසුගිය කාලයේ රටම කතා කළා.

කොහොම වුණත් අන්තිමට ඔහුගේ පැණිය ලබාගත් අයටත් කොරෝනා වැළඳීම නිසා ඔහුට හැමෝම වගේ චෝදනා කළේ මෙම ධම්මික පැණිය බොරුවක් කියලයි.

ධම්මක පැණිය’ ‘කොවිඩ්’ මර්දන ආයුර්වේද ඖෂධයක් සහ අතිරේක ආහාරයක් ලෙස ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව ලබාදී තිබූ තාවකාලික බලපත්රය පසුගිය සතියේ අහෝසි කිරීමටද කටයුතු කර තිබුණා.

මේ වෙද්දි ධම්මික බණ්ඩාර ඩෙල්ටා වෛරසයටත් පැණියක් නිපදවලා තියෙනවා කියලා පුවතක් පැතිර යමින් තිබෙනවා.

එම පැණිය වෙළඳපොළටද නිකුත් කර ඇති බවද එම පුවත්වල සඳහන් වෙනවා.

කොහොම වුණත් මේ පැණිවල ඇත්ත සහ බොරුව ගැන තේරුම් ගන්න එක බුද්ධිමත් ඔබගේ තීරණයක්.