කාටහරි යට ඇඳුම් ඕනෙ නම් මම වගකීම බාරගන්නවා. ඉල්ලන ඕනෙ තරමක් දෙනවා – බන්දුල ගුණවර්ධන

171

තමන්ගේ මව් රට විසින් ලෝකයේ වෙනත් රටවලටත් යට ඇඳුම් නිෂ්පාදනය කර කීර්තියක් අත් කරගෙන තියෙන රටක් ලෙස ආඩම්බර විය යුතු බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසනවා.

යට ඇඳුම් අවශ්‍යතාවයක් තියෙන ඕනෑම අයෙක් සිටීනම් පවතින මිලටත් වඩා අඩුවෙන් සතොස හා රාජ්‍ය ආයතන හරහා සැපයීමට වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීමට බලාපොරොත්තු බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

යට ඇඳුම් අවශ්‍යතාවයක් තියෙන ඕනෑම අයෙක් සිටී නම් ඉල්ලන ඕනෑම ප්‍රමාණයක් ලබාදීමට තමන් වෙළෙඳ ඇමති ලෙස වගකීම බාරගන්නා බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළා.

එසේම සියලුම ඇඟලුම් නිෂ්පාදන පවතින මිලටත් වඩා අඩුවෙන් ලබාගත හැකි වන පරිදි,නාරාහේන්පිට රජ වාසල තුළ විශාල සල්පිලක් පැවැත්වීමට අදහස් කරන බවයි වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.