ක්‍රීඩකයින් 13න් 10 කගේ T10 සිහිනය බොඳවෙයි – යවන්නේ 3 දෙනයි

432

අබුඩාබි T10 තරඟාවලිය සඳහා සහභාගී වීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් අවසර හිමිව තිබෙන්නේ ක්‍රීඩකයින් 3 දෙනෙකුට පමණයි.

අබුඩාබි T10 තරඟාවලිය සඳහා මෙරට ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයින් ඇතුළුව ක්‍රීඩකයින් 13 දෙනෙකු සුදුසුකම් ලබා සිටියා.

නමුත් ශ්‍රී ලංකාව මේ වසරේදී මුහුණ දෙන ජාත්‍යන්තර තරඟ කාලසටහනට අනුව මේ වසරේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් ජාත්‍යන්තර තරඟාවලි සඳහා සහභාගී නොකිරීමටයි මීට පෙරද ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබුනේ.

ඒ අනුව මතීෂ පතිරණ,මහේෂ තීක්ෂණ හා ධනංජය ලක්ෂාන් පමණක් අබුඩාබි T10 තරඟාවලිය සඳහා ක්‍රීඩා කරනවා.