ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක දිල්ශාන් පොහොටුවේ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් වුණේ ඇයි

1137

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී නාමාවලිය  ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවා.

කෙසේ වෙතත් එම ලැයිස්තුවට සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක T.M. දිල්ශාන්ගේ නම ඇතුලත් වී තිබුනේ නැහැ.

මේ සම්බන්ධයෙන් T.M.දිල්ශාන් පවසා ඇත්තේ,ජාතික ලැයිස්තුවෙන් තමන් ඉවත් වන බවට වූ තීරණය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට දැනුම් දුන් බව කියා සිටියා.

එමෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් සහ සිය පවුල වෙනුවෙන් කාලය වෙන් කිරීමට තමා තීරණය කර ඇති බැවින් මෙම තීරණය ගත් බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.