ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් චන්දිමාල්ට ලැබුනු පිළිතුර

1330

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තාක්ෂණික උපදේශක කමිටුවෙන් සාකච්ඡාවක් ඉල්ලා හිටපු නායක දිනේෂ් චන්දිමාල් යොමු කළ ලිපියට ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් පිළිතුර ලිපියක් යොමු කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් දැනුම්දී ඇත්තේ ක්‍රිකට් බලධාරීන් හමුවීම සදහා ඉදිරියේදී දිනයක් හා වේලාවක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බවයි.

දිනේෂ් චන්දිමාල් ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත ලිපියක් යොමුකරමින් සඳහන් කර තිබුණේ තම ක්‍රිකට් දිවියේ අනාගතය පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීම වෙනුවෙන් සාකච්ඡාවක් ලබාදෙන ලෙසයි.