කන්දකාඩු පුනුරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ සිටි 10 දෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදිතයින් බවට තහවුරු වේ.

431

තවත් කොරෝනා රෝගීන් 10 දෙනෙකු අද දවසේ වාර්තා වේ.

කන්දකාඩු පුනුරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ සිට නිරෝධායනය වූ පිරිසක් මෙලෙස ආසාදනය වී තිබේ. 

ඒ අනුව මෙරට සමස්ථ ආසාධිත ගණන 2981ක් වනවා