කන්කාඩු මධ්‍යස්ථානයෙන් තවත් කොරෝනා රෝගීන් 196ක් හඳුනා ගැනේ

276

කන්දකාඩු මත්ද්‍රව්‍යය පුනුරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයෙන් තවත් කොරොනා  වෛරසය ආසාදනය වූ රෝගින් 196 දෙනෙකු හඳුනා ගෙන ඇති බව  පවසනවා.

ඊයේ දිනයේදි හඳුනා ගත් රෝගින් 56 දෙනා සමග මේ වන  විට එම ස්ථානයෙන් හඳුනා ගෙන ඇති මුළු රෝගින් සංඛ්‍යාව 252ක්.