ඕක බැරිනම් ළමයි ටිකකට දීලා යනවලා හලෝ,පව් නොදී – දම්මික ප්‍රසාද්

5217

ඇන්ග්ලෝ මැතිව්ස් ඇත්තටම විශ්‍රාම ගන්න යනවාද?

ක්‍රීඩක ගිවිසුම් වලට හරි විසදුමක් නැති වුනොත් මම නම් හිතන්නේ ක්‍රිඩකයන් ගෙන් ඇන්ජෙලෝ විතරක්ම විශ්‍රාම ගිහින් නවතී කියලා.

එත් ඇයි තවමත් මේ ගිවිසුම් ගැන ගැටලුව විසඳගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ.මේ ගැන තමයි සමහර ක්‍රිකට් ප්‍රවීනයින් අවදානය යොමු කරලා තියෙන්නේ.

බලන්න සමහර ක්‍රිකට් පරිපාලකවරුන් මාලි, තිසර,කුලේට සලකපු හැටි.අනිත් ක්‍රීඩකයින්ටත් එහෙම උනොත්? අපිට ඕනේ මේ ක්‍රීඩාව අපේ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් ආරක්ෂා කරන්න.

කරුණාකරල ඒක නැතිකරලා දාන්නේ නැතිව,මේ ක්‍රීඩාවෙන් අයින් වෙලා ඉන්න.

ඕක බැරිනම් ළමයි ටිකකට දිලා යනවලා හලෝ,පව් නොදී.

(සැයු – මෙය මට අදාලම කාරණාවක් නොවන බවට සහ එනමුත් මේ ක්‍රීඩාව අනාගතය වෙනුවෙන් රැක ගැනීමට පමණක් ඉදිපත් වන බවට)

දම්මික ප්‍රසාද්