ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා පිටියට අපේ පන්දුව (ඡායාරූප)

659

මෙවර ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළලේදී බේස්බෝල් ක්‍රීඩා තරඟ සඳහා භාවිත කරන පන්දුව ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනයක්.

ඒ පිලිඳව විශේෂ සටහනක් එක්කරමින් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ සඳහන් කර ඇත්තේ ඇඟලුම් නිර්මාණ වලට වගේම ක්‍රීඩා ඇඟලුම් නිෂ්පාදනයේ ද ලෝක පරිමාණයේ ඉහළ නමක් දිනා සිටින අපේ රටට ක්‍රීඩා භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේද ලෝක වෙළෙඳපළක් දිනාගැනීමට හැකිවීම අපගේ ක්‍රීඩා ආර්ථිකයේ තවත් ඉදිරි පිම්මක් ලෙස සැළකිය හැකි බවයි.

එමෙන්ම මෙමගින් අපේ රටේ ක්‍රීඩා ආර්ථිකය නංවාලීමට ද විශාල දායකත්වයක් ලබාදෙන බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දී ඇත්තේ.