ඔබේ යතුරුපැදියත් අවදානමේ – යතුරුපැදි හිමියන්ට දැනුම්දීමක්

467

පසුගිය පැය 24 තුල යතුරුපැදි සොරකම් කිරීමේ සිද්ධීන් කිහිපයක් වාර්තා වන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා ප්‍රකාශ කරනවා

යතුරුපැදි සොරකම් කිරීමේ ප්‍රවනතාවක් මේ දිනවල දක්නට ලැබෙන බවත් කුරුණෑගල,කටුගස්තොට,කොස්වත්ත ,ඇඹිලිපිටිය,ගල්කිස්ස,පුත්තලම යන ප්‍රදේශවලින් මෙම යතුරුපැදි සොරකම් කිරීමේ සිද්ධීන් වාර්තා වූ බවත් සඳහන් කරනවා

මෙම සොරකම් සංවිධානාත්මක පිරිසක් විසින් සිදුකරන බවට තොරතුරු ලැබී ඇති අතර ඒ පිලිබඳ විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙන බවත් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා

එමෙන්ම නවතා තබා යන විට තම යතුරු පැදිය ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස යතුරු පැදි හිමියන්ට පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා දැනුම් දෙනවා.