එළවළු මිලදී ගැනීමේ රජයේ ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් ඉදිරියට…….!!!

316

ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන යළි විවෘත කරනු තුරු ගොවීන් සතු එළවළු මිලදී ගැනීමට රජය තීරණය කළ අතර, ඊයේ දිනයේ සිට එය ක්‍රියාත්මක වේ.ඒ අනුව, අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා වු ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය සඳහන් කළේ, ඊයේ දිනය තුළ පමණක් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන්, එළවළු කිලෝග්‍රෑම් ලක්ෂ 3 ක් මිලදී ගත් බවයි.

දඹුල්ලෙන් මිලදී ගෙන ඇති එළවළු ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් ලක්ෂ දෙකකට අධික ය.

රට තුළ එළවළු අතිරික්තයක් පවතින බව ද අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය සඳහන් කරයි.

මේ හේතුවෙන්, ගොවීන් සතු එම එළවළු තොග සියල්ල මිලදී ගැනිමට කටයුතු කරන්නැයි සියලු දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට උපදෙස් දී ඇත.

එසේම, මාධ්‍ය හරහා අනාවරණය කළ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වට්ටක්කා ගොවීන්ගේ ගැටලු වෙත අවධානය යොමු කරමින්, ඔවුන් සතු විකුණා ගැනීමට අපොහොසත් වූ වට්ටක්කා කිලෝග්‍රෑම් ලක්ෂ 2 ක පමණ ප්‍රමාණයක් මිලදී ගැනීමට ද පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 30 ක අත්තිකාරම් මුදලක් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා වෙත යොමු කර ඇත.