උසස් පෙළ සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට දින නියම වෙයි

450

මෙවර අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය ඔක්තෝම්බර් 12 වෙනිදා සිට නොවැම්බර් මස 06 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර සිටිනවා.

ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තෝම්බර් මස 11 වෙනිදා පැවැත්වෙනු ලබන බවයි අද පැවති මාධ්‍ය සාකච්ජාවේදී ප්‍රකාශ කෙරුණේ

Hiru News