ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයින් හබරාදූවෙන් සහ පිළියන්දළින්

164

අද (15) පෙරවරු 6.00න් අවසන් වූ පැය 24 තුළ වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් ගාල්ල හබරාදූවෙන් වාර්තා වී ඇත.

එම සංඛ්‍යාව 130කි.

හබරාදූවට පසුව වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පිළියන්දල ප්‍රදේශයෙනි.

එම සංඛ්‍යාව 126කි.

ඊයේ දිනයේ මෙරටින් වාර්තා වූ ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 2289කි.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 555ක්
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 281ක්
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 236ක්
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 218ක්
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 211ක්
සෙසු දිස්ත්‍රික්ක වලින් ආසාදිතයින් 788ක් වාර්තා වී ඇත.

මෙරටින් මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 138085කි.

කොවිඩ් ආසාදනයවීමෙන් මෙරට තුළ මියගිය සංඛ්‍යාව 923ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.