ඉදිරි මාසය තුළ රනිල් පාර්ලිමේන්තුවට?

169

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරි මාසයක කාලය තුළ සිය පක්ෂයට හිමි ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය භාරගනු ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාපති වජිර අබේවර්ධන මහතා පවසනවා.

වජිර අබේවර්ධන මහතා ඒ බව සඳහන් කළේ ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්.

මීට පෙර ගාල්ල එජාප ආසන බල මණ්‌ඩල රැස්වීමේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එම පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පුරප්පාඩුව සඳහා නම් කළ යුතු බවටත් දිගටම පක්‍ෂ නායකත්වයේ සිටිය යුතු බවටත් වන යෝජනාවක් සම්මත කර ගෙන තිබුණා.