ඉදිරි මාසය තුළ ජනතාව රැස් වන උත්සව වලට අවසර නෑ

183

ඉදිරි මාසය තුළ ජනතාව එක්රැස් වන කිසිදු උත්සවයක් සඳහා අවසර නොදීමට තීරණය කර ඇති බව කොවිඩ් රෝග පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය පවසයි

කොරෝනා රෝග ව්‍යාප්තිය ඉහළ යාමත් සමග මෙම තීරණය ගත් බව ඇය සඳහන් කළාය.

කොරෝනා ආසාදනය වූ තරුණ ප්‍රජාවට ද මේ වනවිට සංකූලතා මතුවෙමින් ඇති බව විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රානාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය ප්‍රකාශ කළා ය.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය ප්‍රකාශ කළේ,රෝගීන් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වන ගම්මාන හුදෙකලා කිරීමට පියවර ගන්නා බවය.

විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රානාන්දුපුල්ලේ