ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අත්‍යවශ්‍යම අවස්ථාවක් පැමිණිය හොත් පමණයි – කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල

591

දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ අත්‍යවශ්‍යම අවස්ථාවක් පැමිණිය හොත් පමණක් බව කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල පවසනවා.

ඒ අනුව ඇඳිරි නීතිය පැනවීම අවසාන විකල්පය ලෙස සලකන බවයි කැබිනට් ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ.

මෙම පවතින කොවිඩ් තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීම සඳහා ජනතාව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව කටයුතු කරන ලෙසයි කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.