අස්ගිරි විහාරයේ වාහල්කඩ මුරකපොලු බිදගෙන වාහනයන් කඩාවදී..

335

මහනුවර අස්ගිරි මහා විහාරයේ ප‍්‍රධාන වාහල්කඩ පිහිටි ආරක්ෂක ගේට්ටුව කඩා බිඳගෙන වාහනයක් ඇතුළු වී තිබේ.

මෙසේ විහාර පරිශ්‍රයට කඩා වැටදී ඇත්තේ අධික වේගයෙන් පැමිණි මෝටර් රථයකි.

එහි වාහනය හැපීමෙන් ආරක්ෂාවට යොදවා සිටි හමුදා භටයකු ට ද බරපතළ තුවාල සිදු වී මහනුවර ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කර තිබේ.

මෙම මෝටර් රථය අස්ගිරි විහාර පරාශ‍්‍රයේ නවතා තිබූ මෝටර් රථයක හැපීමෙන් නැවතී ඇත.

අනතුර සිදුකර රියැදුරා සහ වාහනය පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.