අවුරුදු 17ක කොළඹ සිසුවියකුත් කොරෝනාවට බිලිවෙයි!

680

කොළඹ කාන්තා විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලැබූ අවුරුදු 17ක සිසුවියක් කොරෝනා ආසාදනය වීමෙන් මිය ගොස් ඇත.

මීට පෙර ඉසිපතන විද්‍යාලයේ අවුරුදු 18ක සිසුවෙක්ද ඊයේ කොරෝනා රෝගයෙන් මියගොස් තිබිණ.