අලූත් අවුරුදු සමය වනවිට ‘කුකුල් මස් කිලෝවක මිල’ ඉහළ යන හැටි

173

සිංහල හින්දු අලූත් අවුරුදු සමය වනවිට කුකුල් මස් කිලෝවක මිල රුපියල් 800 ඉක්මවා යා හැකි යැයි බිත්තර නිෂ්පාදකයන් පවසනවා.

සත්ත්ව ආහාර මිල ගණන් අධික ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති නිසා සාමාන්‍ය නිෂ්පාදකයන් කුකුල් මස් සැපයීමෙන් ඉවත්වෙමින් සිටින බවත් එය ප‍්‍රයෝජනයට ගෙන මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් පස්දෙනෙකු කුකුල් මස් මාෆියාව සියතට ගෙන සිංහල අවුරුද්දට කුකුල් මස් හිඟයක් මවා මිල ඉහළ දැමීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවත් ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා.

මෙම මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට විශාල ශීතාගාර පවතින නිසා කුකුල් මස් ගබඩා කරගෙන හිඟය මතුවීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවත් ඔවුන් අවධාරණය කරනවා.

මේ වනවිට වෙළෙඳ පොළේ කුකුල් මස් කිලෝව රුපියල් 550 ත් 600 ත් අතර පවතින අතර බිත්තරයක තොග මිල රුපියල් 12 ක්ව පවතිනවා.