“අරගලය අවසන් වනතුරු ළමයින්ගේ විභාග සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන්නේ නෑ” – ජෝසෆ් ස්ටාර්ලින්

302

තම ඉල්ලීම් දිනාගැනීම සඳහා වන අරගලය අවසන් වනතෙක් සිසුන්ගේ විභාග අයදුම්පත්‍ර සම්බන්ධ කටයුතු සිදුනොකරන බව ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝසෆ් ස්ටාලින් මහතා සඳහන් කරනවා.

මේ වනවිට විභාග සඳහා අයදුම්පත් ගුරුවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කර නොමැති බවත්, උසස් පෙළ විභාගයට හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට තම අරගලය අවසන් වනතුරු අපි එම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් නොකරන බවත් ඔහු සඳහන් කළා.

එසේ වුවද දරුවන් ගැන සිතා අදාළ කටයුතු නියමිත දිනට සම්පූර්ණ කරන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම් වෘත්තිය සමිති වලින් ඉල්ලා සිටියා.

මේ වනවිට මාස 02 ක කාලයක් දරුවන්ගේ Online අධ්‍යාපන කටයුතු අඩපණ වී තිබෙනවා.