අබලන් වී පැත්තක දමා තිබූ ගිලන්රියට යළි පණ දුන් මල්වතුහිරිපිටියේ තරුණයින්..! (Photo)

236

මල්වතුහිරිපිටිය පොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත COVid තත්වයෙන් නිවෙස් වල පිඩා විදින රෝගි ජනතාව රෝහල් කරා රැගෙන යාමට අබලන්ව ඉවත දමා තිබූ ගිලන් රථයක් අළුත් වැඩියා කොට මල්වතුහිරිපිටිය පොලිසිය වෙත පරිත්‍යාග කිරිම සිදු කර තිබෙනවා.

මල්වතුහිරිපිටිය ප්‍රදේශයේ තරුණ පිරිසක් එක් වී අබලන් තත්වයේ පැවැති ගිලන් රථයක් අලුත් වැඩියා කර තිබේ.එම ගිලන් රථය මල්වතුහිරිපිටිය පොලිස් ස්ථානය වෙත බාර දී ඇත්තේ ප්‍රදේශයේ කොවිඩ් රෝගීන් ප්‍රවාහනය පහසු කරවීමටයි.

ස්ව ශක්ති තරුණ සංවිධානය කරපු මේ කර්තව්‍යය රැල්ලක් විදියට රට පුරාම තරුණ කණ්ඩායම් කරන්න

පසුගිය කාලයේ විවිධ රැලි පැමිණ ඒවා නවත්වනු ලැඹුවද මෙවැනි හොද දේවල් ඉදිරියටම රැගෙන යෑමට හැකියාවක් ඇතිනම් එය ඉතා හොඳ බවයි මෙම තරුණයන්ගේ යහපත් ක්‍රියාව ගැන සමාජ ජාලා වල අදහස් දක්වමින් ජනතාව සඳහන් කරන්නේ..

විශේෂයෙන්ම කෝටිගණනක් වටින්නාවු මෙවැනි වාහන මේ ආකාරයට දිරාප්ත් වෙමින් තැබිම්මට ඉඩ හැරීම ජාතික අපරාධයක් බවත්,සුලු රෙපෙයාර් වලින් නැවතත් යථා ටහ්ත්වයට ගත හැකි මෙවැණි වාහන් තව කෙතරම් ප්‍රමාණයක් මේ රටේ ඇත්දැයි සොයා බලා ඒ වාහන වලටද රෙපෙයාර් කොට භාවිතයට ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නම් ජනතා මුදල් කෝටි,ප්‍රකෝටි ගානක් ඉතිරි කර ගත හැඛිය.