අද සවස 6.00 සිට ඇඳිරි නීතිය පනවන ප්‍රදේශය මෙන්න

641

කොටහේන පොලිස් බල ප්‍රදේශයටත් ඇදිරි නීතිය පනවන බව යුද හමුදාපතිවරයා පවසනවා.

අද සවස 6.00 සිට මෙම ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක බවයි ඔහු පැවසුවේ.