අද රාත්‍රී 11 සිට සඳුදා අලුයම 4 දක්වා වෙළඳසැල් විවෘත කිරීමට අවසර නැහැ – පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක

188

අද රාත්‍රී 11 සිට 17 වන සඳුදා අලුයම 4 දක්වා සංචරණ සීමා පැනවෙ​න කාලය තුළ,පුද්ගල සංචරණය සම්පූර්ණයෙන් තහනම් වන අතර කඩ සාප්පු විවෘත කිරීමේ හැකියාවක් නොමැති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ ප්‍රකාශ කරනවා.

එම දින තු​න තුළ හැඳුනුම්පත් අංක ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක නොවන අතර අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සඳහා පමණක් අවසර ලැබෙන බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කර සිටිනවා.